SEAT-AND-FACE

Seat and Face

رینگهای آب بند (Seal Ring) سیلهای فولادی متشکل از چندین حلقه درون شیار میباشند و به منظور جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و نشت سیال طراحی میشوند. ترتیب حلقه ها و جهت گیری خاص آنها به واسطه نوع کاربرد و محیط کاربری رینگ آببند تعیین میشود. با توجه به اینکه این رینگها هیچ گونه اصطکاکی با سایر اجزا ندارند، لذا برای کاربردهایی با سرعت بالا بسیار مناسب میباشند. سیل رینگ ها از فولاد ساخته میشوند بنابراین نسبت به اورینگهای معمولی و سیلهای پلاستیکی و نئوپرنی مقاومت بیشتری در دماهای بالا و محیط های خورنده از خود نشان میدهند.